Phí BOT: Khai không đúng, thu phí không xuất hóa đơn

(ĐTTCO)-Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các cục thuế địa phương tăng cường quản lý thu phí, lệ phí trong đó có phí sử dụng đường bộ hoàn vốn các dự án BOT sau khi có những thông tin phản ánh tình trạng thu, kê khai không đúng quy định.

(ĐTTCO)-Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các cục thuế địa phương tăng cường quản lý thu phí, lệ phí trong đó có phí sử dụng đường bộ hoàn vốn các dự án BOT sau khi có những thông tin phản ánh tình trạng thu, kê khai không đúng quy định.

 

Trong văn bản gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay, bộ này đã nhận được phản ánh về những tồn tại trong hoạt động thu phí, lệ phí như: thu phí nhưng không xuất biên lai hoặc hóa đơn, thu tiền mức cao hơn số phí ghi trên biên lai.

Thậm chí, thông tin phản ánh cũng nêu tình trạng kê khai phí, lệ phí không đúng với số tiền phí, lệ phí thu được.

Để khắc phục tình hình trên, lãnh đạo ngành tài chính yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường công tác quản lý thu, đảm bảo công khai minh bạch, trong hoạt động này.

Cụ thể, các đơn vị trong ngành được yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động in, phát hành, sử dụng biên lai, hóa đơn thu phí, lệ phí cũng như việc kê khai, thu nộp quyết toán phí, lệ phí ở các đơn vị thu.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị các cục thuế xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động thu và kê khai nộp phí, lệ phí.

Các tin khác