Từ khóa: #2 ng y n a TPHCM s ti m vaccine Covid 19