Từ khóa: #WHO chuy n giao c ng ngh vaccine Covid 19 cho Vi t Nam