ACB cùng hành trình “Tôi yêu cuộc sống”

Vừa qua, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo hành trình “Tôi yêu cuộc sống” với thông điệp “Cùng ACB dành tặng món quà ý nghĩa cho cộng đồng” đã thu hút hơn 700 cán bộ công nhân viên tham gia hiến tặng khoảng 1.000 đơn vị máu tại nhiều thành phố lớn trên cả nước như Bình Dương, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội và TPHCM.

Vừa qua, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo hành trình “Tôi yêu cuộc sống” với thông điệp “Cùng ACB dành tặng món quà ý nghĩa cho cộng đồng” đã thu hút hơn 700 cán bộ công nhân viên tham gia hiến tặng khoảng 1.000 đơn vị máu tại nhiều thành phố lớn trên cả nước như Bình Dương, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội và TPHCM.

Riêng tại TPHCM gần 350 nhân viên cùng người thân đã tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó có nhiều người đã tham gia hiến máu trên 30 lần. Hiến máu nhân đạo là hoạt động trọng tâm của chương trình vì cộng đồng hành trình “Tôi yêu cuộc sống” do ACB thực hiện từ ngày 6-7 đến 10-8-2014 nhằm hưởng ứng đợt vận động hiến máu “Hành trình đỏ 2014” do Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp cùng Viện Huyết học truyền máu Trung Ương phát động.

 Nhân viên ACB tại Hà Nội cùng gia đình tham gia hành trình "Tôi yêu cuộc sống". Ông Phạm Văn Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM, tặng thư cảm ơn cho bà Đặng Thu Thủy, Thành viên HĐQT ACB. Ban Giám đốc và nhân viên khu vực Nha Trang cùng tham gia hiến máu. Cán bộ nhân viên ACB tham gia hiến máu nhân đạo tại Đà Nẵng. 350 nhân viên ACB tại TPHCM sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện.

Nhân viên ACB tại Hà Nội cùng gia đình tham gia hành trình "Tôi yêu cuộc sống".

 Nhân viên ACB tại Hà Nội cùng gia đình tham gia hành trình "Tôi yêu cuộc sống". Ông Phạm Văn Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM, tặng thư cảm ơn cho bà Đặng Thu Thủy, Thành viên HĐQT ACB. Ban Giám đốc và nhân viên khu vực Nha Trang cùng tham gia hiến máu. Cán bộ nhân viên ACB tham gia hiến máu nhân đạo tại Đà Nẵng. 350 nhân viên ACB tại TPHCM sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện.

Ông Phạm Văn Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM, tặng
thư cảm ơn cho bà Đặng Thu Thủy, Thành viên HĐQT ACB.

 Nhân viên ACB tại Hà Nội cùng gia đình tham gia hành trình "Tôi yêu cuộc sống". Ông Phạm Văn Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM, tặng thư cảm ơn cho bà Đặng Thu Thủy, Thành viên HĐQT ACB. Ban Giám đốc và nhân viên khu vực Nha Trang cùng tham gia hiến máu. Cán bộ nhân viên ACB tham gia hiến máu nhân đạo tại Đà Nẵng. 350 nhân viên ACB tại TPHCM sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện.

Ban Giám đốc và nhân viên khu vực Nha Trang cùng tham gia hiến máu.

Nhân viên ACB tại Hà Nội cùng gia đình tham gia hành trình "Tôi yêu cuộc sống". Ông Phạm Văn Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM, tặng thư cảm ơn cho bà Đặng Thu Thủy, Thành viên HĐQT ACB. Ban Giám đốc và nhân viên khu vực Nha Trang cùng tham gia hiến máu. Cán bộ nhân viên ACB tham gia hiến máu nhân đạo tại Đà Nẵng. 350 nhân viên ACB tại TPHCM sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện.

Cán bộ nhân viên ACB tham gia hiến máu nhân đạo tại Đà Nẵng.

 Nhân viên ACB tại Hà Nội cùng gia đình tham gia hành trình "Tôi yêu cuộc sống". Ông Phạm Văn Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM, tặng thư cảm ơn cho bà Đặng Thu Thủy, Thành viên HĐQT ACB. Ban Giám đốc và nhân viên khu vực Nha Trang cùng tham gia hiến máu. Cán bộ nhân viên ACB tham gia hiến máu nhân đạo tại Đà Nẵng. 350 nhân viên ACB tại TPHCM sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện.

350 nhân viên ACB tại TPHCM sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện.

Các tin khác