Benjamin Netanyahu, thủ tướng gắn liền với các cuộc chiến

Benjamin Netanyahu, thủ tướng gắn liền với các cuộc chiến

(ĐTTCO) - Ông Benjamin Netanyahu là thủ tướng tại vị lâu nhất, cũng là nhà lãnh đạo quyền lực có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhà nước Do Thái. Tuy nhiên, ông lại đi vào lịch sử với tư cách là nhà lãnh đạo gắn liền với cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất của Israel.

Hồ sơ

Nhân vật

Benjamin Netanyahu, thủ tướng gắn liền với các cuộc chiến

(ĐTTCO) - Ông Benjamin Netanyahu là thủ tướng tại vị lâu nhất, cũng là nhà lãnh đạo quyền lực có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhà nước Do Thái. Tuy nhiên, ông lại đi vào lịch sử với tư cách là nhà lãnh đạo gắn liền với cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất của Israel.