Cha đẻ máy bay không người lái

Cha đẻ máy bay không người lái

(ĐTTCO) - Ngày nay, những chiếc máy bay không người lái (UAV) mang vũ khí trở thành các nhân tố thay đổi chiến tranh. Tuy nhiên, ít người biết được rằng, cha đẻ của UAV ban đầu chỉ cố gắng để tạo ra một con robot có thể bay được.

Hồ sơ

Nhân vật

Cha đẻ máy bay không người lái

(ĐTTCO) - Ngày nay, những chiếc máy bay không người lái (UAV) mang vũ khí trở thành các nhân tố thay đổi chiến tranh. Tuy nhiên, ít người biết được rằng, cha đẻ của UAV ban đầu chỉ cố gắng để tạo ra một con robot có thể bay được.