Từ khóa: #Bắc tây bắc

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

(ĐTTCO) - Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão.