Từ khóa: #ban hành quy chế

Hơn 2.000 dự án chi sai ngân sách

Hơn 2.000 dự án chi sai ngân sách

(ĐTTCO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc vừa ký Báo cáo 45/BC-KTNN, báo cáo tóm tắt tổng hợp kết quả kiểm toán 2019. Theo đó, qua kiểm toán 2.055 dự án có sai sót, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 14.729 tỷ đồng. 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, cùng với phát triển KTXH

(ĐTTCO)- Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 chiều 22/4, Thủ tướng nhấn mạnh “vui mừng nhưng cảnh giác”, chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch, chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế-xã hội.