Từ khóa: #bẫy thanh khoản

Ghi chú: Tổng hợp từ BCTC đã kiểm toán của các NH quý I và II-2020

Việt Nam có rơi vào bẫy thanh khoản?

(ĐTTCO)-Thông qua các chính sách và công cụ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang làm mọi cách để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, như ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cá nhân.