Từ khóa: #BOG

Giá xăng RON95 lên 22.010 đồng/lít, tăng 520 đồng/lít

Giá xăng RON95 lên 22.010 đồng/lít, tăng 520 đồng/lít

(ĐTTCO) -   Từ 15 giờ ngày 1/6, xăng E5 RON92 tăng 390 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 516 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, dầu diesel giảm 11 đồng/lít; dầu hỏa giảm 198 đồng/lít và dầu mazut giảm 275 đồng/kg.

Xăng RON95-II lên sát ngưỡng 23.900 đồng

Xăng RON95-II lên sát ngưỡng 23.900 đồng

(ĐTTCO)-Liên bộ Công Thương-Tài chính vừa quyết định từ 15 giờ ngày 11/1, xăng E5 RON92 tăng 609 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 581 đồng/lít; dầu diesel tăng 660 đồng/lít; dầu hỏa tăng 620 đồng/lít và dầu mazút tăng 617 đồng/kg.