Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(ĐTTCO) - Chiều 10-6, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu khai mạc họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo về kết quả Phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử quốc gia diễn ra sáng 10-6, theo đó, 100% thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia có mặt đã biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo về kết quả Phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử quốc gia diễn ra sáng 10-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo cụ thể về kết quả bầu cử, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường đã công bố toàn văn Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Lý do chỉ có 499 người trúng cử là vì có 1 vị không đáp ứng được tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội.

Ông Bùi Văn Cường cho biết, tổng hợp báo cáo của các địa phương, tổng số cử tri cả nước gồm 69.523.133 cử tri, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 cử tri (đạt 99,60%).

So với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổng số cử tri của cuộc bầu cử lần này nhiều hơn 2.037.651 cử tri và số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu cũng nhiều hơn 2.194.513 cử tri, cao hơn 0,25% so với nhiệm kỳ trước. 

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 2Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường công bố toàn văn Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: QUANG PHÚC

Về kết quả, trong cuộc bầu cử ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, qua quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì không bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật đối với 1 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc tỉnh Bình Dương.

Do đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia xác định có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đạt 99,8%).

Cụ thể, có 194 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu trúng cử, gồm 11 người cơ quan Đảng; 3 người thuộc cơ quan Chủ tịch nước; 126 người thuộc cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; 15 người thuộc khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an).

Cũng trong danh sách những người trúng cử có 12 người thuộc khối Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng, binh chủng và lĩnh vực trọng yếu); 2 người thuộc Bộ Công an; 22 người thuộc cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Tòa án nhân dân tối cao (1 người); Viện kiểm sát nhân dân tối cao (1 người) và Kiểm toán Nhà nước (1 người).

Danh sách trúng cử còn có 301 người do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu có 301 người trúng cử. Có 4 người tự ứng cử trúng cử nhiệm kỳ này.

Tính riêng số đại biểu hoạt động chuyên trách, theo ông Cường, ở Trung ương có 126 trúng cử còn ở địa phương là 67 người.

Phân tích danh sách người trúng cử theo cơ cấu, trình độ cho thấy, trong 499 người, đại biểu là người dân tộc thiểu số có 89 người (17,84%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là 47 người (9,42%). Có 14 đại biểu là người ngoài Đảng (2,81%); 203 người là đại biểu khóa XIV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước (40,68%). 296 người lần đầu tham gia Quốc hội (59,32%).

Xét về trình độ chuyên môn, có 392 người trình độ trên đại học (78,55%), trong đó trình độ tiến sĩ là 144 người, thạc sĩ là 248 người; đại học là 106 người (21,24%). Chỉ 1 người có trình độ dưới đại học (0,20%).

Bên cạnh đó, còn có 12 người trúng cử có học hàm giáo sư (2,40%) và 20 người học hàm phó giáo sư (4%). 

Như vậy, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.

Dù tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chưa đạt 40% so với quy định nhưng theo Tổng Thư ký Quốc hội, lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 38,6% tổng số đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, so với yêu cầu về tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong Luật Tổ chức Quốc hội thì vẫn còn thiếu 1,4%. Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, điều chỉnh để bảo đảm tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đạt 40% theo quy định.

Các cơ cấu kết hợp như tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30% - cao nhất từ trước đến nay.

Tương tự, trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cao hơn so với nhiệm kỳ trước (tỷ lệ trên đại học đạt 78,56%, cao hơn 16% so với khóa XIV).

Trước đó, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV bầu được 496 đại biểu (đạt 99,2%) nhưng có 2 người trúng cử không được Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận tư cách đại biểu, nên còn 494 đại biểu trúng cử.

>> DANH SÁCH 499 NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV


Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 3

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 4

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 5

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 6

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 7

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 8

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 9

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 10

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 11

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 12

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 13

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 14

Các tin, bài viết khác