Từ khóa: #của công

Kinh tế Việt Nam hồi phục nhanh

Kinh tế Việt Nam hồi phục nhanh

(ĐTTCO) - Theo nhận định của Công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey&Company, mặc dù đại dịch Covid-19 làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhưng vào năm tới, Việt Nam có thể sớm khôi phục mức tăng trưởng như trước thời kỳ khủng hoảng dịch bệnh.