Cục Trồng trọt cảnh báo tăng diện tích trồng sầu riêng ồ ạt có thể dẫn đến dư thừa, dội chợ

(ĐTTCO) -  Lãnh đạo Cục Trồng trọt nhấn mạnh việc tăng diện tích sầu riêng một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát, theo phong trào, không theo định hướng, khuyến cáo của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, cung vượt quá cầu, dư thừa, dội chợ.
Cục Trồng trọt cảnh báo tăng diện tích trồng sầu riêng ồ ạt có thể dẫn đến dư thừa, dội chợ

Ngày 23-2, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có công văn đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố phía Nam về việc chỉ đạo phát triển cây sầu riêng theo đúng định hướng, quy hoạch.

Theo Cục Trồng trọt, ngày 30-11-2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Chỉ thị số 8084/CT-BNN-TT về việc phát triển bền vững sản xuất cây sầu riêng, chanh leo. Tuy nhiên, hiện nay tại các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ và Tây Nguyên cây sầu riêng vẫn đang có hiện tượng phát triển “nóng,” đặc biệt là mở rộng diện tích ở các vùng có điều kiện đất đai, sinh thái không phù hợp; phá cây cà phê, cây hồ tiêu trong vườn trồng xen sầu riêng; chuyển đổi đất lúa để trồng cây sầu riêng…

Lãnh đạo Cục Trồng trọt nhấn mạnh việc tăng diện tích một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát, theo phong trào, không theo định hướng, khuyến cáo của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, cung vượt quá cầu, dư thừa, dội chợ.

Nghiêm trọng hơn là việc phát triển loại cây này tại các vùng không phù hợp như vùng nhiễm mặn, nhiễm phèn, vùng không chủ động được tưới, tiêu sẽ gây thiệt hại lớn về năng suất và chất lượng sầu riêng của Việt Nam.

Vì thế, Cục Trồng trọt đề nghị các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các hộ trồng sầu riêng nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 8084.

Sau đó tuyên truyền để thay đổi thói quen, nhận thức sản xuất theo phong trào, theo số đông. Thay vào đó, trồng sầu riêng cần theo định hướng thị trường, các cơ quan quản lý; tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất, chuẩn hóa quy trình sản xuất từ lúc canh tác, thu hoạch đến chế biến, vận chuyển, phân phối… để nâng giá trị gia tăng.

Ngoài ra, triển khai Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và năm 2030 mà bộ đã phê duyệt. Đó là tích hợp phát triển cây ăn quả trong quy hoạch tỉnh; đề xuất cơ chế, chính sách; thu hút doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến liên kết với nông dân, hợp tác xã, xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói…

Các tin khác