D.Medvedev tái đắc cử Chủ tịch đảng Nước Nga thống nhất

(ĐTTCO)-Theo Ria Novosti, đại hội đảng Nước Nga thống nhất đã bầu lại Thủ tướng Dmitry Medvedev làm Chủ tịch đảng.

(ĐTTCO)-Theo Ria Novosti, đại hội đảng Nước Nga thống nhất đã bầu lại Thủ tướng Dmitry Medvedev làm Chủ tịch đảng.

 

Ông Medvedev là Chủ tịch đảng Nước Nga thống nhất từ năm 2012. Chủ tịch đảng Nước Nga thống nhất là lãnh đạo cao nhất của đảng được bầu tại đại hội đảng, có nhiệm kỳ 5 năm với số phiếu trúng cử tối thiểu là 2/3 số đại biểu đăng ký.

Theo điều lệ đảng Nước Nga thống nhất, Chủ tịch đảng có quyền triệu tập đại hội bất thường của đảng hoặc của Hội đồng tối cao, Đại hội đồng cũng như Chủ tịch Đại hội đồng. Thẩm quyền của Chủ tịch đảng có thể bị chấm dứt trong trường hợp tự nguyện từ bỏ hoặc theo nghị quyết đại hội đảng.

Được thành lập năm 2001, đảng Nước Nga thống nhất hiện kiểm soát 343/450 ghế trong Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga sau chiến thắng cách biệt trong cuộc bầu cử hồi tháng 9-2016.

Các tin khác