Từ khóa: #đội sổ

Thiếu nguồn nhân lực chuyên ngành nông nghiệp

Thiếu nguồn nhân lực chuyên ngành nông nghiệp

(ĐTTCO) - Theo đại diện nhiều trường có đào tạo ngành nông nghiệp, điểm đầu vào thấp, tuyển không đủ chỉ tiêu, tổng chỉ tiêu luôn thấp hơn so với những nhóm ngành khác là thực tế đáng buồn.