Đón xem Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia, 6 giờ 30 ngày 1-3

(ĐTTCO)-Vàng trong dân đang “phòng thủ”, chứ không phải “vàng chết” - đây chính là tiêu điểm được Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia đăng tải lúc 6 giờ 30 ngày 1-3.

vangtrongdan-2181.jpg

Các tin khác