Đón xem Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia, 6 giờ 30 ngày 29-5

(ĐTTCO) - Rút bảo hiểm xã hội 1 lần làm nóng nghị trường quốc hội. Đây chính là tiêu điểm bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia của Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính 6 giờ 30 sáng 29-5.

hinh.jpg

Các tin khác