Từ khóa: #giảm 5%

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam giảm 5%

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam giảm 5%

(ĐTTCO) - Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20-11-2022 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25,14 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.