Từ khóa: #hàng ngàn căn hộ bỏ hoang trên đất vàng Thủ Thiêm