HOSE tiếp nhận lại doanh nghiệp đã chuyển giao dịch tạm sang HNX

(ĐTTCO)-Theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao dịch sẽ được hỗ trợ, đồng thời, HOSE sẽ tiếp nhận cổ phiếu niêm yết mới theo quy định.
Nhà đầu tư theo dõi bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)
Nhà đầu tư theo dõi bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao dịch sẽ được hỗ trợ, đồng thời, HOSE sẽ tiếp nhận cổ phiếu niêm yết mới theo quy định.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hỗ trợ các doanh nghiệp đã tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX theo các công văn hướng dẫn trước đây sẽ chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết về lại HOSE mà không xem xét lại các điều kiện, hồ sơ niêm yết.

Về mặt quy trình chuyển giao dịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng quy định, HNX thông báo cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX nêu trên và chốt ngày giao dịch cuối cùng.

VSD thực hiện chốt danh sách cổ đông sở hữu sau 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HNX theo chu kỳ thanh toán chứng khoán để chuyển dữ liệu cho HOSE.

Doanh nghiệp chuyển giao dịch có trách nhiệm lựa chọn ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE cách ngày giao dịch cuối cùng tại HNX ít nhất 3 ngày làm việc. HOSE công bố ngày giao dịch đầu tiên trên cơ sở VSD đã hoàn tất các thủ tục chuyển dữ liệu từ HNX sang HOSE.

Ngày 5/7/2021, HOSE đã chính thức đưa giải pháp xử lý sự cố nghẽn lệnh do Công ty cổ phần FPT hỗ trợ vào vận hành. Đến nay, hệ thống đã hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, hiện tượng nghẽn lệnh đã được xử lý triệt để.

Trước đó, để hỗ trợ giảm tải cho hệ thống giao dịch trên HOSE, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã cùng chung tay với cơ quan quản lý và các Sở giao dịch chứng khoán để chuyển giao dịch cổ phiếu tạm thời từ HOSE sang HNX.

Kết quả là đã có 17 doanh nghiệp niêm yết tại HOSE tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX; trong đó, có 15/17 doanh nghiệp đã niêm yết tại HOSE và 2/17 doanh nghiệp là doanh nghiệp được cấp phép niêm yết mới tại HOSE tạm thời chuyển sang giao dịch tại HNX.

Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp đang niêm yết tại HNX nộp hồ sơ xin chuyển niêm yết sang HOSE trước ngày 1/1/2021 nhưng chưa được xem xét cấp quyết định niêm yết; trong đó, có 1 doanh nghiệp (SHB) đã được HOSE có công văn thẩm định hồ sơ đã đáp ứng điều kiện theo quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE.

Theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HOSE và HNX tiếp tục nhận cổ phiếu niêm yết mới theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/202 và Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Đối với cổ phiếu đang niêm yết tại HNX đã được HOSE thẩm định hồ sơ đáp ứng các điều kiện niêm yết tại HOSE, thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết tương tự như các trường hợp doanh nghiệp đã tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX theo Công văn số 1339/UBCK-PTTT ngày 08/4/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Về giá dịch vụ đối với các cổ phiếu niêm yết chuyển giao dịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các đơn vị thực hiện theo Công văn số 1584/UBCK-PTTT ngày 23/4/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giá dịch vụ đối với các cổ phiếu niêm yết chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng giao HOSE và HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này, để đảm bảo tính liên tục trong giám sát và thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư.

Các tin khác