LAF tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) vừa có quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với mã CP LAF của CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An.

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) vừa có quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với mã CP LAF của CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An.

 

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2016 của LAF, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,45 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đến ngày 30-6 âm 67 tỷ đồng.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Quy chế niêm yết CK tại HOSE, ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-SGDHCM ngày 23-8-2016, LAF vẫn bị lỗ lũy kế và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến CP bị đưa vào diện cảnh báo. Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với LAF.

Trước đó, ngày 11-3-2013, HOSE ban hành Quyết định 68/2013/QĐ-SGDHCM về việc đưa LAF vào diện cảnh báo kể từ ngày 13-3-2013 do lợi nhuận sau thuế năm 2012 âm 152 tỷ đồng.

Giá tham chiếu của LAF trong phiên giao dịch ngày hôm nay 10.900 đồng/CP.

Các tin khác