Từ khóa: #lạm phát

Thanh khoản giảm không vì F0 sợ hay Fn chán nản

Thanh khoản giảm không vì F0 sợ hay Fn chán nản

(ĐTTCO) - Trong mọi giai đoạn đi ngang tìm điểm cân bằng, thanh khoản giảm và dao động nhỏ dần luôn là một đặc điểm đi kèm của thị trường và đó là biểu hiện của sự cân bằng trong cung cầu.