Từ khóa: #Lê Mạnh Hùng

Chỉ 25% DNNVV tiếp cận được nguồn tài chính chính thống

Chỉ 25% DNNVV tiếp cận được nguồn tài chính chính thống

(ĐTTCO) - Phát biểu tại hội thảo Thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH-ĐT) tổ chức ngày 26-7.