Từ khóa: #Lê Thị Nga

Tạo cơ chế thông thoáng, sòng phẳng để thu hút đầu tư tư nhân

Tạo cơ chế thông thoáng, sòng phẳng để thu hút đầu tư tư nhân

(ĐTTCO) - Ngày 24-3, tiếp tục phiên họp thứ 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến 2 dự án luật là Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều.
Sửa quy định phải không gây xáo trộn

Sửa quy định phải không gây xáo trộn

(ĐTTCO) - Tiếp tục phiên họp thứ 38, ngày 16-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe các tờ trình, báo cáo và cho ý kiến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi).
Cần đánh giá kỹ tác động của thế giới đến kinh tế Việt Nam

Cần đánh giá kỹ tác động của thế giới đến kinh tế Việt Nam

(ĐTTCO) - Ngày 15-10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe, thảo luận báo cáo của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.