Từ khóa: #Madoff

Lừa đảo tài chính ngày càng nhiều

Lừa đảo tài chính ngày càng nhiều

(ĐTTCO) - Gần đây, Bộ Công an liên tục đưa ra cảnh báo nhiều loại hình lừa đảo nở rộ trong đợt dịch Covid-19, với nhiều thủ đoạn mới, nổi bật là các mô hình lừa đảo tài chính, lừa đảo kiểu Ponzi.