Microsoft đổi tên Bing Chat thành Copilot

(ĐTTCO) - Microsoft đã đổi tên dịch vụ chatbot AI của mình từ Bing Chat thành Copilot. Thay đổi nhằm phản ánh rõ hơn mục đích của Copilot là một công cụ hỗ trợ viết văn bản, thay vì là một chatbot.
Microsoft đổi tên Bing Chat thành Copilot

Copilot được ra mắt vào tháng 3 năm 2023, dựa trên công nghệ ngôn ngữ lớn của Microsoft, GPT-3. Copilot có thể hỗ trợ người dùng trong quá trình viết văn bản, bằng cách cung cấp các gợi ý về từ ngữ, câu cú và cách diễn đạt.

Microsoft cho biết, tên gọi Copilot phù hợp hơn với mục đích của sản phẩm này. "Tên Copilot phản ánh cách Copilot hỗ trợ người dùng trong quá trình viết văn bản, giống như một người đồng hành hoặc người cố vấn," Colette Stallbaumer, Tổng Giám đốc Microsoft 365, cho biết.

Tên gọi Copilot cũng sẽ được áp dụng cho các phiên bản Copilot trên các nền tảng khác của Microsoft, bao gồm Microsoft Edge và Windows 11.

Các tin khác