Ngành điều vượt khó khăn thị trường

(ĐTTCO)- Năm 2020, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tiếp tục thực hiện chủ trương “giảm lượng, tăng chất” nhằm nâng cao chất lượng điều nhân và hiệu quả chế biến.
Ngành điều vượt khó khăn thị trường
Tính đến hết tháng 11/2019, cả nước xuất khẩu được 418.110 tấn nhân điều các loại với kim ngạch xuất khẩu gần 3 tỷ USD, tăng 16,47% về lượng, nhưng giảm 8,32% về trị giá so với 11 tháng của năm 2018. Giá điều nhân xuất khẩu bình quân là 7.269 USD/tấn, giảm 20,73% so với cùng kỳ. 

Việt Nam cũng đã xác lập kỷ lục mới với tổng số lượng hạt điều thô nhập khẩu về Việt Nam đạt 1.534.825 tấn với giá nhập khẩu bình quân là 1.333 USD/ tấn, tăng 27,54% về lượng nhập khẩu và giảm 29,78% về giá bình quân so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo VINACAS, năm 2020 sẽ là một năm khó dự đoán với ngành điều trước những diễn biến phức tạp của kinh tế quốc tế, xung đột thương mại Mỹ-Trung Quốc, Mỹ-Ấn Độ. Những chính sách bảo hộ của các nước liên quan đến cả điều thô và điều nhân, cùng những diễn biến trên thị trường hạt điều toàn cầu. Trong 6 tháng đầu năm 2020, giá điều thô và điều nhân có thể có biến động, nhưng biên độ không lớn.

Bên cạnh đó, các nhà rang chiên lớn của Mỹ và châu Âu tới đây sẽ áp đặt thêm một số tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, kiểm thêm dư lượng hoá chất cấm, siết chặt quy định về xuất xứ hàng hóa… đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhạy bén, điều chỉnh để đáp ứng. Tình hình mua bán, sáp nhập doanh nghiệp đang diễn ra ngày càng nhanh và mạnh hơn...   

Trong năm 2019, lượng hạt điều nhân sơ chế (còn vỏ lụa hoặc không còn vỏ lụa) nhập khẩu vào Việt Nam có xu hướng tăng mạnh hơn so với năm 2018 và các năm trước đó. Mặt khác, lượng hàng hóa đưa vào "thị trường không tên" (thường là hàng hóa đưa vào kho ngoại quan) theo số liệu báo cáo ngày càng tăng.

Trước những diễn biến khó lường của thị trường, năm 2020, VINACAS tiếp tục thực hiện chủ trương “giảm lượng, tăng chất” nhằm nâng cao chất lượng điều nhân và hiệu quả chế biến. VINACAS tập hợp, động viên những doanh nghiệp chế biến đầu ngành phối hợp và chủ động trong kinh doanh để giúp ngành điều cơ bản làm chủ nguồn nguyên liệu.

Để đạt mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ USD nhân điều trong năm 2020, VINACAS sẽ thúc đẩy cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao năng lực và hiệu quả chế biến, trong đó có chế biến sâu. 

Các tin khác