Từ khóa: #Nghị định số 82/2018/NĐ-CP

 Hành trình khai phá mới, từ thành phố công nghiệp đến đô thị công nghệ.

Hành trình khai phá mới, từ thành phố công nghiệp đến đô thị công nghệ.

(ĐTTCO) - Khởi phát từ những bước đi tìm tòi, đến đột phá “xé rào”, định dạng các mô hình và trở thành định chế chung cho cả nước, khu chế xuất Tân Thuận (năm 1991), Linh Trung (năm 1992) đã có đóng góp quan trọng vào thực hiện chính sách kinh tế mở - xuất khẩu của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.