Từ khóa: #Nhóm Ngân hàng Thế giới

IFC hỗ trợ 4 tỷ USD cho doanh nghiệp các quốc gia nghèo ứng phó đại dịch Covid-19

IFC hỗ trợ 4 tỷ USD cho doanh nghiệp các quốc gia nghèo ứng phó đại dịch Covid-19

(ĐTTCO) - Trong khuôn khổ gói hỗ trợ tài chính nhanh 8 tỷ USD được Hội đồng Quản trị IFC phê duyệt tháng 3-2020, 4 tỷ USD đã được cam kết, trong đó gần một nửa sẽ để hỗ trợ người dân ở những quốc gia nghèo nhất và khu vực dễ bị tổn thương nhất, và phần còn lại để hỗ trợ cuộc chiến chống Covid-19 ở các nước đang phát triển và các thị trường mới nổi khác.