Từ khóa: #PACIFIC

Riccardo Puliti, new Regional Vice President for Asia and the Pacific.

IFC announced new Regional Vice President for Asia and the Pacific

(SGI) - IFC today announced the appointment of Riccardo Puliti as its new Regional Vice President for Asia and the Pacific. Puliti will oversee IFC’s regional efforts in spurring private sector growth and identifying impactful collaborations for a green, resilient, and inclusive recovery, in response to multiple crises and a deteriorating global economic outlook.
Củng cố nội lực cho mục tiêu bền vững

Củng cố nội lực cho mục tiêu bền vững

(ĐTTCO) - Tối ngày 1-12-2022, một lần nữa Nhà phát triển công trình xanh Phuc Khang Corporation được vinh danh “Top 10 lĩnh vực thương mại dịch vụ trong Bảng xếp hạng doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2022”.