Từ khóa: #Phan Văn Tùng

Làn gió mới từ sách tinh gọn

Làn gió mới từ sách tinh gọn

(ĐTTCO) - Không còn xa lạ với thị trường thế giới, tuy nhiên, hình thức sách tóm tắt, sách tinh gọn (gọi chung là sách tinh gọn) đang hứa hẹn sẽ là “làn gió mới” cho thị trường xuất bản trong nước.