Phát triển công nghiệp ximăng: Khắc phục tình trạng đầu tư hàng loạt

(ĐTTCO)-Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về phát triển công nghiệp ximăng. 
Một dây chuyền sản xuất ximăng. (Ảnh. Hoàng Nguyên/TTXVN)
Một dây chuyền sản xuất ximăng. (Ảnh. Hoàng Nguyên/TTXVN)

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đánh giá thực trạng ngành ximăng, trên cơ sở đó, xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp ximăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm cân đối cung cầu. 

Các bộ, cơ quan liên quan lưu ý quy hoạch các nhà máy ximăng gắn với vùng nguyên liệu; sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; đầu tư đồng bộ từ khâu chế biến nguyên liệu đến đầu tư hệ thống thiết bị tận dụng khí thải để phát triển; đẩy mạnh đầu tư công nghệ sản xuất ximăng gắn với việc xử lý và sử dụng chất thải công nghiệp và rác thải làm nhiên liệu.

Phó Thủ tướng lưu  ý việc khắc phục tình trạng đầu tư hàng loạt, ảnh hưởng đến môi trường, hạ tầng và thị trường; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng và năng suất lao động của cả ngành ximăng, hạn chế xuất khẩu ximăng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4721/VPCP-CN ngày 21/5/2018 của Văn phòng Chính phủ. 

Bộ Xây dựng khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng; nghiên cứu đưa một số nội dung cần thiết tại dự thảo Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam vào Quy hoạch trên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4098/VPCP-CN ngày 5/5/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Các tin khác