Từ khóa: #phát triển kinh tế năm 2021

Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kinh tế - xã hội cũng đang đối mặt với những thách thức, rủi ro không nhỏ.

Kiên định mục tiêu kép

(ĐTTCO) - Một thông điệp nhất quán đang được Chính phủ đưa ra, đó là kiên định thực hiện mục tiêu kép: vừa ngăn chặn, phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì sản xuất- kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.