Từ khóa: #PNJ Gold

Sau 10 tháng, PNJ vượt 12.6% kế hoạch lợi nhuận năm

Sau 10 tháng, PNJ vượt 12.6% kế hoạch lợi nhuận năm

(ĐTTCO) - Lũy kế 10 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ lần lượt đạt 28,535 tỷ đồng (tăng 95.5% so với cùng kỳ) và 1,487 tỷ đồng (tăng 118.2% so với cùng kỳ). Với kết quả này, PNJ vượt 10.5% kế hoạch doanh thu và 12.6% kế hoạch lợi nhuận năm.