PVGas lên phương án thoái vốn SeABank

(ĐTTCO)-Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP (PVGas) thông báo phương án thoái hết vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trong Quý IV-2015.

(ĐTTCO)-Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP (PVGas) thông báo phương án thoái hết vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trong Quý IV-2015.

 

Theo đó, PVGas sẽ đưa ra bán đấu giá 8.226.458 cổ phần, tương đương tỷ lệ 1,5% doanh nghiệp này đang sở hữu tại SeABank. Giá khởi điểm 10.167 đồng/cổ phần và căn cứ theo mức giá này quy mô của thương vụ thoái vốn khoảng 84 tỷ đồng.

Theo thông tin trong bản công bố thông tin của PVGas, báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014, thuyết minh số 9, tại ngày 31-12-2014, ngân hàng có dư nợ cho vay với Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ (trước đây là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam-Vinashin) và Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines). Các khoản vay này đang được phân loại nợ và trích lập dự phòng theo chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước.

Ngoài ra ngân hàng đang theo dõi khoản cho vay CTCP Vận tải Dầu khí Việt Nam (Falcon) là công ty con thuộc Vinalines trên khoản mục “Cho vay khách hàng”. Theo Đề án Tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015 đã được phê duyệt theo Quyết định 276/QĐ-TTg ngày 4-2-2013 của Chính Phủ, Falcon thuộc danh sách doanh nghiệp thực hiện phá sản.

Giá trị thu hồi của khoản cho vay Falcon sẽ phụ thuộc vào giá trị thanh lý của các tài sản đảm bảo cho khoản vay này, và các tài sản khác của Falcon mà ngân hàng được tham gia phân chia theo quy định của Luật Phá sản.

Trong năm 2015, SeABank đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 100-110 tỷ đồng. Đến năm 2016, SeABank đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100-130 tỷ đồng.

Các tin khác