Từ khóa: #quản lý nhà nước

Cần Giờ: Cấm cán bộ làm môi giới, mua bán đất đai

Cần Giờ: Cấm cán bộ làm môi giới, mua bán đất đai

(ĐTTCO)-Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ (TPHCM) vừa ban hành Nghị quyết về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.