Từ khóa: #SBI

Illustrative photo.

Investors raise doubt over value of TPB shares

(Saigon Investment) - The fact that the Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPB) has been unable to distribute all shares issued under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) has caused investors to question the true value of TPB shares.
A State Bank of India Ltd. (SBI) building in Mumbai, India. Photographer: Dhiraj Singh/Bloomberg

Ấn Độ thiết lập quỹ để giảm tín dụng ngầm

(ĐTTCO) - Ngân hàng lớn nhất Ấn Độ sẽ gián tiếp mua nợ từ những người cho vay ngầm (shadow) để giảm bớt tình trạng siết chặt tiền mặt có nguy cơ gây bất ổn cho ngành tài chính của quốc gia Nam Á.