Singapore ngừng phát hành tiền 10.000SGD

Theo MAS, việc ứng dụng các hệ thống thanh toán điện tử hiện đại và đảm bảo an toàn hơn đã và đang làm giảm nhu cầu của các giao dịch bằng tiền mặt có giá trị lớn. Đại diện MAS cho hay việc ngừng phát hành tờ tiền này sẽ không gây ra bất kỳ xáo trộn lớn nào.

Từ ngày 1/10, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) sẽ không phát hành thêm tờ tiền mệnh giá 10.000 SGD (khoảng 170 triệu Việt Nam đồng), trong một động thái mà Ngân hàng Trung ương Singapore khẳng định là nhằm làm giảm thiểu nguy cơ rửa tiền.

Theo MAS, việc ứng dụng các hệ thống thanh toán điện tử hiện đại và đảm bảo an toàn hơn đã và đang làm giảm nhu cầu của các giao dịch bằng tiền mặt có giá trị lớn. Đại diện MAS cho hay việc ngừng phát hành tờ tiền này sẽ không gây ra bất kỳ xáo trộn lớn nào.

Tuy nhiên, việc lưu hành tờ 10.000 SGD vẫn sẽ có giá trị pháp lý, kể cả trong thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa Singapore với Brunei. Mặc dù vậy, MAS hy vọng việc lưu giữ tờ tiền này sẽ giảm theo thời gian, khi các đồng tiền được MAS thu về và không phát hành tiếp.

Bên cạnh đó, MAS cũng có kế hoạch tham vấn công khai về những đề xuất sửa đổi trong khung quản lý tiền tệ của mình nhằm thắt chặt các biện pháp chống hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Những đề xuất này bao gồm việc yêu cầu ngân hàng giám sát khách hàng, thắt chặt mức tiền cho phép trong các giao dịch chuyển khoản qua biên giới, cũng như đưa ra một cách tiếp cận dựa trên đánh giá nguy cơ đối với “các cá nhân có liên quan đến chính trị”.

Các tin khác