Sóc Trăng: Đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vào thực chất

(ĐTTCO) - Ngày 25-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) tỉnh Sóc Trăng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022”.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tỉnh Sóc Trăng
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tỉnh Sóc Trăng
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng ứng dụng xã hội như: Facebook, Zalo… đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thời gian qua đã triển khai, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục… Cụ thể, toàn tỉnh đã triển khai 66 mô hình, tại 521 điểm, địa bàn như: mô hình camera an ninh; thắp sáng đường quê; họ đạo tự quản; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thông qua mạng xã hội Zalo; sư sãi, phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; mô hình 5 không 3 có tại cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục…
Bên cạnh đó, lực lượng chuyên trách xây dựng phòng trào, bảo vệ an ninh trật tự  trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố. Toàn tỉnh hiện có 29 ban bảo vệ dân phố (với 183 tổ, 1.199 thành viên); 5.220 tổ an ninh nhân dân (11.448 thành viên); 109 đội dân phòng (1.560 đội viên)…
Dịp này, có 1 tập thể và 1 cá nhân nhận được bằng khen của Bộ Công an; 15 tập thể và 20 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 58 tập thể và 73 cá nhận nhận bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.
Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu, các hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cần đi vào thực chất, hiệu quả; kịp thời phát hiện biểu dương các tấm gương, điển hình tiên tiến; xác định người dân là yếu tố chủ thể, quyết định trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời cả hệ thống chính trị cần có sự quan tâm vào cuộc xuyên suốt.

Các tin khác