Từ khóa: #tái cấp vốn

Ngân hàng đang tính hỗ trợ các hãng bay tư nhân

Ngân hàng đang tính hỗ trợ các hãng bay tư nhân

(ĐTTCO)-Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết ngành ngân hàng sẽ xem xét cơ chế chính sách hỗ trợ với ngành hàng không, trong đó có cả các hãng bay tư nhân.
Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn phục hồi sau dịch

Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn phục hồi sau dịch

(ĐTTCO)-Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tập trung nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, chế biến, tiêu thụ, lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp với lãi suất hợp lý.
“Công cụ”… chỉ đạo, khó giảm lãi suất

“Công cụ”… chỉ đạo, khó giảm lãi suất

(ĐTTCO)-Kết quả tăng trưởng tín dụng (TTTD) toàn hệ thống đến hết tháng 6-2020 chỉ đạt 3,26%, thấp hơn nhiều mức mục tiêu theo Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 3-1-2020 là 14%. 
Sửa đổi, bổ sung quy định về tái cấp vốn

Sửa đổi, bổ sung quy định về tái cấp vốn

(ĐTTCO) - NHNN vừa đưa ra Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012 quy định về việc NHNN tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các TCTD. 
Áp lực bơm vốn cuối năm

Áp lực bơm vốn cuối năm

(ĐTTCO) - Nếu tăng trưởng tín dụng khoảng 21-22%, ngành NH sẽ phải bơm ra nền kinh tế khoảng 700.000 tỷ đồng.