Talkshow: Nghị định 08 hết hiệu lực, DN phát hành có dễ thở hơn hay không?

(ĐTTCO) - Ngày 1-1-2024, Nghị định 08 hết hiệu lực, việc phát hành phải tuân theo trở lại Nghị định 65, liệu doanh nghiệp (DN) phát hành có dễ thở hơn hay không? Để làm rõ vấn đề này, báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính mời đến trường quay Tiến sĩ Lê Đạt Chí, Đại học Kinh tế TPHCM.

Các tin khác