Tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý báo cáo Quốc hội xin ý kiến tạm dừng việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp giữa năm.

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý báo cáo Quốc hội xin ý kiến tạm dừng việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp giữa năm.

Sáng 21-2, UBTV Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Trình bày báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm tại phiên làm việc, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương cho biết, Ban Công tác đại biểu đề nghị tiến hành một số công việc chuẩn bị để kỳ họp thứ 7 dự kiến khai mạc vào tháng 5 năm nay Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết tạm dừng việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh được Quốc hội, HĐND bầu và phê chuẩn. Đồng thời xin ý kiến để sửa đổi bổ sung Nghị quyết 35.

Phát biểu thảo luận, các thành viên UBTV Quốc hội cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm là việc làm mới, được nhân dân đánh giá cao. Nhân dân coi đây là một kênh đánh giá cán bộ, để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm cũng đã phản ánh đúng tình hình đất nước.

Tuy vậy, nhiều thành viên UBTV Quốc hội cũng cho rằng, do thực hiện lần đầu nên còn nhiều vấn đề hạn chế, bất cập; nhiều ý kiến khác nhau cả về phạm vi, đối tượng, thời gian lấy phiếu, hình thức phiếu đánh giá… nên cần rà soát lại các quy định trong Nghị quyết 35 để xem sắp tới tiếp tục thực hiện quy định lấy phiếu như thế nào.

Theo đó, UBTV Quốc hội thống nhất báo cáo Quốc hội xin không tiến hành lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp tới, để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 cho phù hợp.

Các tin khác