T&T đăng ký bán 6,2 triệu cổ phiếu SHS

Tập đoàn T&T đăng ký bán cổ phần tại Công ty Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS).
 

Hiện tại, cổ phiếu SHS đang giao dịch trên thị trường quanh vùng giá 7.500đ/cp. Nếu T&T thực hiện giao dịch tại vùng giá này thì số tiền thu về là hơn 46 tỷ đồng.

Tập đoàn T&T đăng ký bán cổ phần tại Công ty Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS).

Theo đó, T&T sẽ bán ra 6,2 triệu cổ phiếu SHS, qua đó giảm số lượng sở hữu từ 12,33 triệu cổ phiếu (12,35% vốn điều lệ) xuống còn 6,13 triệu cổ phiếu (6,15% vốn điều lệ).

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 23/11/2015 đến ngày 22/12/2015 qua phương thức thỏa thuận nhằm mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư của T&T.

Hiện tại, cổ phiếu SHS đang giao dịch trên thị trường quanh vùng giá 7.500đ/cp. Nếu T&T thực hiện giao dịch tại vùng giá này thì sẽ thu về số tiền hơn 46 tỷ đồng.

SHS hiện có 2 cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần là T&T (sở hữu 12,35%) và ông Uông Huy Giang (sở hữu 6,67%). Ngoài ra, cơ cấu cổ đông của T&T còn có sự hiện diện của chủ tịch Đỗ Quang Hiển (0,03% cổ phần) và SHB (sở hữu 4,8% cổ phần).

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2015, SHS đạt doanh thu 303,5 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2014. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm 70% còn 42,3 tỷ đồng.

Các tin khác