Từ khóa: #thông tư vẫn bủa vay doanh nghiệp

'Ma trận' thông tư vẫn bủa vây doanh nghiệp

'Ma trận' thông tư vẫn bủa vây doanh nghiệp

(ĐTTCO) - Báo cáo của VCCI cho thấy giai đoạn 2016-2020, Quốc hội ban hành 112 Luật, Pháp lệnh và Nghị quyết. Chính phủ ban hành 745 Nghị định; Thủ tướng ban hàn 232 Quyết định. Và cũng trong khoảng thời gian ấy, các Bộ, ngành đã ban hành đến 2.532 Thông tư và Thông tư liên tịch. Nhưng con số này đã giảm mạnh so với trước.