Từ khóa: #Tổng công ty Hàng không

Tiếp cận ngành “chiến thắng Covid-19”

Tiếp cận ngành “chiến thắng Covid-19”

(ĐTTCO) - Lo lắng việc 2 quý cuối năm có khả năng tăng trưởng âm, một số chuyên gia vừa đề xuất một “gói” chính sách, giải pháp mới, dự kiến thực hiện từ tháng 9-2020 đến tháng 6-2021, giá trị từ 70.000-90.000 tỷ đồng.