Từ khóa: #TOOL

Đừng lạm dụng seeding phim

Đừng lạm dụng seeding phim

(ĐTTCO) - Seeding có nghĩa là gieo mầm, tức là tạo môi trường và những tác động để thông tin đó đến với càng nhiều người càng tốt.
Illustrative photo.

Current credit room no longer suitable

(SGI) - It may not be necessary to apply a credit room if the State Bank of Vietnam asks commercial banks to apply safety indicators seriously and substantively according to Circular 41/2016/NHNN-TT and Basel II.