Từ khóa: #trần tín dụng

“Công cụ”… chỉ đạo, khó giảm lãi suất

“Công cụ”… chỉ đạo, khó giảm lãi suất

(ĐTTCO)-Kết quả tăng trưởng tín dụng (TTTD) toàn hệ thống đến hết tháng 6-2020 chỉ đạt 3,26%, thấp hơn nhiều mức mục tiêu theo Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 3-1-2020 là 14%.