Từ khóa: #Trần Văn Bảy

Chủ động đề xuất các nội dung ủy quyền

Chủ động đề xuất các nội dung ủy quyền

(ĐTTCO) - Sau một thời gian thực hiện, các sở ngành, quận huyện đều đánh giá việc ủy quyền giúp giảm bớt thời gian giải quyết công việc, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.