Từ khóa: #Trương Gia Khẩu

Một trạm chạy bằng than ở thành phố Trương Gia Khẩu, một trong những địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông. Ảnh: AFP.

"Thế vận hội xanh" của Trung Quốc có thật sự “xanh"?

(ĐTTCO) – Trung Quốc muốn nhân cơ hội tổ chức Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh để cho thế giới thấy những nỗ lực xây dựng môi trường bền vững của mình. Tuy nhiên, những lo ngại về chi phí môi trường cho Thế vận hội xanh này có vẻ là khá đắt đỏ.