Từ khóa: #vàng trong nước đắt hơn vàng thế giới 11 triệu đồng